เข้าสู่ระบบ
username
password
 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต - นครนายก (คลอง 5) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักวิจัย ชั้น 6 อาคารชวน ชวนิชย์
โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-577-1028 - 31 ต่อ 394